Thái Dương Của Cuộc Ðời

Tia sáng cuộc đời rực rỡ như hàng tỷ thái dương."Thân thể có rất nhiều, rất nhiều đẳng cấp. Thí dụ nhục thể này hơi dầy và hơi thô, chúng ta có thể thấy được, rờ được. Một loại thân thể khác, có khi chúng ta thấy được bằng mắt thịt nhưng rờ không được. Có một loại thân thể khác mà chúng ta không thấy được cũng không rờ không được, nhưng có thể cảm nhận được. Chúng ta có thể thấy nó nếu đạt tới một đẳng cấp cao hơn. Có một loại thân thể khác không giống thân thể, nó rất sáng, có uy lực và ái lực rất lớn. Đó là Bản Lai Diện Mục chân chánh của chúng ta, là Chân Ngã của mình."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Hồng Kông, Ngày 19 tháng 2 năm 1992
Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 93, "Sự Huyền Bí Của Vũ Trụ"
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)Thái Dương Của Cuộc Ðời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Vua Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Ðàng
Cầu Vòng Sáng Tạo