Ánh Sáng Ôm Ấp

Thông điệp tình thương vĩnh cửu chiếu sáng từ đôi mắt của vị Minh Sư tối thượng. Ánh mắt sâu thẳm của Ngài ôm ấp càn khôn vũ trụ trong Thánh Quang vô tận."Có một số thế giới khác không cần ngôn ngữ, một vị Minh Sư đứng đó như một luồng ánh sáng vậy, nhìn thì giống như có thân thể nhưng không phải thân thể rất rõ ràng. Ngài giống như một luồng ánh sáng thật sáng, cứ chớp tắt, để thích chúng có thể hiểu được Ngài."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Hồng Kông, Ngày 19 tháng 2 năm 1992
Trích từ "Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 93
"Sự Huyền Bí Của Vũ Trụ"
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)Thái Dương Của Cuộc Ðời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Vua Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Ðàng
Cầu Vòng Sáng Tạo