Ðóa Sen Thiên Kỷ

Trong thời đại hoàng kim này, đóa sen ngàn cánh đưa những người tu hành đã đạt được đẳng cấp thánh nhân về Quê Hương của các vị Minh Sư."Dựa theo truyền thuyết thì lúc ban sơ địa cầu không có hoa sen. Hoa sen được đánh cắp từ những cảnh giới cao. Đây không hẳn là chuyện bịa đặt, bởi vì hoa sen rất khác thường. Hình vẽ các vị Bồ Tát, những vị Thánh lúc nào cũng thấy họ hạ giới trên những đóa sen.

Hoa sen tượng trưng cho cảnh giới vô cùng thanh bạch. Những người tu hành như chúng ta cần phải giống như hoa sen vậy; chúng ta chỉ tốt đẹp nếu không bị ô nhiễm, lôi cuốn bởi cám dỗ! Nếu nói rằng làm người không thể nào tránh được lầm lỗi, rồi chúng ta đầu hàng trước những cám dỗ, vậy thì làm sao có thể nói rằng mình có một tâm thần vững chãi? Chúng ta có thể tìm nhiều cớ để bào chữa chính mình! Có nhiều, rất nhiều cớ, kể cả cớ đi địa ngục. Chúng ta có thể chọn bất cứ cớ nào mình muốn! Nhưng sẽ thoải mái hơn nhiều nếu chúng ta có thể như một đóa sen. "


Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hsihu, Formosa
Ngày 25 tháng 12 năm 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 117, trang bìa sauThái Dương Của Cuộc Ðời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Vua Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Ðàng
Cầu Vòng Sáng Tạo