Nhà Của Minh Sư

Theo dòng âm lưu qua các tầng trời trong vũ trụ, Sư Phụ đưa chúng ta hành trình đến cảnh giới thứ năm, Quê Hương của tất cả Minh Sư.
Có một vị Minh Sư, hình như rất khai ngộ. Một hôm ông ngồi đó, tâm trạng rất là rộng mở, cho nên các đệ tử bèn hỏi ông về những cõi tâm thức mà ông đã đi qua. Vị thầy bèn nói rằng, từng cõi một, Thượng Đế đã đưa ông đi từ cảnh giới này tới cảnh giới khác. Ông nói với đệ tử rằng, trước tiên Thượng Đế nắm tay ông, đi với ông đến Cõi Hành Động. Nơi đây, vị thầy đã ở lại nhiều năm. Thượng Đế trở lại lần nữa và đưa ông tới cõi Phiền Muộn. Nơi đây ông sống cho tới khi tâm được rửa sạch mọi chấp nhất ràng buộc. Và đó là lúc vị thầy thấy mình ở Cõi Tình Thương, nơi mà bất cứ những gì còn sót lại trong bản ngã (ý nói cái tiểu ngã) đều bị lửa đốt cháy tiêu tan. Điều này đã mang thầy tới cõi Yên Tịnh, nơi mà những bí ẩn về sinh tử được tiết lộ trước cặp mắt ngạc nhiên của ông.
Các đệ tử bèn hỏi ông: "Đó có phải là giai đoạn cuối trong cuộc tìm kiếm tâm linh của Thầy không?"

Vị thầy nói: "Không, không. Đó không phải là giai đoạn cuối."

Một ngày nọ, Thượng Đế nói với vị thầy, mà lúc bấy giờ còn đang tìm kiếm Chân Lý: "Hôm nay, ta sẽ dẫn con tới ngôi thánh đường tôn nghiêm nhất ở bên trong, vào trong tâm của Thượng Đế." Rồi lúc đó vị thầy được đưa tới cõi Vui Cười.

Trong hành trình tới Cõi Tuyệt Đối, tôi nghĩ chúng ta phải đi qua nhiều giai đoạn hiểu biết, nhiều cõi tâm thức để cuối cùng hiểu được trọn vẹn Chân Lý.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong cuộc Thiền Thất tại Cam-Pu-Chia
Ngày 14 tháng 5, 1996
(Nguyên văn Anh ngữ)

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 63, "Năm Cõi Giới Trên Đường Tâm Linh"Thái Dương Của Cuộc Ðời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Vua Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Ðàng
Cầu Vòng Sáng Tạo