Cầu Vòng Sáng Tạo

Vô Lượng Quang của vị Minh Sư tối thượng phát lộ ra một Cầu Vòng Sáng Tạo, tiêu biểu cho lời hứa của Thượng Ðế đưa chúng ta về thiên đàng vĩnh cửu."Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: Ta lập giao ước với ngươi và dòng dõi các ngươi, cùng mọi vật sống bên cạnh ngươi, các loài chim, súc vật, và các loài vật ở trên mặt đất từ trong tàu ra. Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, mọi sinh vật sẽ không bao giờ bị lũ lụt hủy diệt nữa, và lũ lụt sẽ không bao giờ tràn ngập hủy hoại địa cầu nữa. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng mọi sinh vật sống với các ngươi, đến nhiều thế hệ về sau. Ta đặt cầu vòng của ta trên mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với địa cầu. Mỗi khi ta góp các đám mây bao trùm mặt đất, cầu vòng sẽ ló dạng trong đám mây, và ta sẽ nhớ lại lời hứa của ta đã lập cùng các ngươi và mọi sinh vật, sẽ không bao giờ có lũ lụt hủy diệt các loài sinh vật nữa. Và chiếc cầu vòng sẽ ẩn mình trong mây, và khi nhìn thấy nó ta sẽ nhớ lại lời giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài sinh vật trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán cùng Nô-ê rằng: Đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và mọi sinh vật trên địa cầu.

Trích từ Kinh Thánh, Sáng Thế Ký chương 9, câu 8-17

Thượng Đế nói với Nô-ê rằng: 'Bây giờ các con có thể thật sự rời khỏi chiếc tàu này, ra ngoài và bắt đầu cuộc sống mới!' Họ cảm ơn Thượng Đế đã bảo vệ cho họ. Sau đó họ thu thập nhiều đá, cùng nhau cất một cái đàn tế thật lớn, thật cao. Họ nấu nướng thức ăn để dâng lên Thượng Đế. Lúc đó trên trời xuất hiện một đường cầu vòng, Thượng Đế dùng nó để bày tỏ lòng từ bi của Ngài và hứa với Nô-ê: 'Kể từ hôm nay trở đi, ta sẽ không hủy diệt thế giới này nữa!' Ngài đã hứa để mọi người bắt đầu một cuộc sống mới.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại trung tâm Tây Hồ, Formosa
Ngày 30 tháng 5 năm 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Trích từ Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư Số 83, "Chiếc Tàu Của Nô-ê"Thái Dương Của Cuộc Ðời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Vua Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Ðàng
Cầu Vòng Sáng Tạo