Ẩn Cư

Những viên ngọc thạch được cắt thành nhiều hình thù không giống nhau nhưng không lưu lại nhiều dấu vết gọt dũa. Kết quả là một sưu tập nghệ thuật hiếm có, lộng lẫy và phong phú trong nét đẹp tinh khôi. Nói về lối sống ẩn dật trên thế gian, Thanh Hải Vô Thượng Sư có nói: “Không phải là chúng ta phải chạy trốn thế tục, nhưng chúng ta ngựï bên trên nó”. Đợt Trang sức Thiên đường Ẩn Cư sử dụng bảy loại đá quý cắt thành bảy hình dạng khác nhau để tượng trưng cho bảy cảnh giới của vũ trụ và tâm thức của chúng ta. Qua sự thiền định hàng ngày, chúng ta có thể thăm viếng những cảnh giới tuyệt vời và cao đẳng này, và tìm lại sự tự tại khi được ẩn mình. 
"Không phải là chúng ta phải chạy trốn thế tục, nhưng chúng ta ngự bên trên nó."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thịẨn Cư

Khiêm Tốn

Hoàn Mỹ

Ẩn Dật

Người Can Đảm

Cao Quý