Hoàn Mỹ

Nạm trong những hình tam giác, thạch anh tím trong suốt phối hợp với sắc vàng lấp lánh phản chiếu phẩm chất nội tại của Chân Thiện Mỹ tuyệt đối. Bộ trang sức thiên đường Hoàn Mỹ này nhắc nhở chúng ta luôn luôn gìn giữ sự câu thông với Chân ngã bên trong để có thể trở thành những chúng sinh hoàn mỹ như Sư Phụ diễn tả.

Một người hoàn mỹ biết những điểm tốt và khuyết điểm của mình. Họ biết dập tắt những khuyết điểm để nó sang một bên hay kiểm soát nó chính xác, để dùng nó khi cần thiết. Họ biết tiếp tục khai triển những điểm tốt, để lợi ích cho người khác và cho chính họ. Đó là một con người hoàn mỹ.
"Ðời sống của thế giới này chỉ là cái bóng trải ra của thế giới thật, cho nên khi chúng ta ngồi thiền mới cảm thấy sung sướng. Chúng ta thấy thế giới không có tai nạn không có gì động chạm tới mình hết, thấy thân thể cũng mất tiêu luôn, đó là vì chúng ta đã xâm nhập vào thế giới thật của Tạo Hóa rồi. Thế giới hoàn mỹ không có một khuyết điểm nào cả, không có đau khổ gì cả."


"Tu hành không phải là ngồi xếp bằng tọa thiền là tu hành. Tu hành bắt đầu từ lúc quý vị có ý nghĩ trầm tưởng đến sự vô thường của cuộc đời, tịnh hóa bản thân để trở thành chúng sanh hoàn mỹ."


"Chúng ta tới thế giới này để học làm người hoàn mỹ, nên chúng ta cần phải có mọi phẩm chất sẵn có, và học dùng chúng một cách trung dung."


"Khai ngộ sẽ làm cho tánh tình của chúng ta thêm hoàn mỹ."


"Chúng ta phải là Chân, Thiện, Mỹ về tâm linh, lời nói và hành động. Ðó mới là một con người hoàn hảo."


"Chúng ta phải luôn làm những việc chính đáng, rồi Thượng Ðế sẽ thấy những gì chúng ta làm. Nhưng chúng ta phải làm một cách vô ngã và tự nhiên, không chỉ vì động lực nào, thì mới hoàn mỹ."


"Quý vị làm việc như thể chỉ có mình là người duy nhất biết mình đang làm việc, ngay cả Thượng Ðế cũng không biết đến nữa. Ðó là công việc hoàn mỹ."


"Chúng ta nên gắng sức chu toàn trong bất cứ việc gì mình làm, như vậy chúng ta không để cho người khác có lý do gì để phàn nàn hay lo lắng cả.."


"Nếu quý vị làm bất kỳ điều gì chưa được hoàn hảo, hoặc chưa được tốt đẹp, thì quý vị biết tình thương của mình chưa được hoàn toàn phát triển. Quý vị chưa hoàn toàn dùng hết năng lực tình thương bên trong mình. Và đó là cách phản ảnh, biết được chúng ta tiến bộ hay chưa tiến bộ."


"Khi chúng ta tập trung ý chí làm việc một cách tự nhiên, thì kết quả sẽ hoàn mỹ. Bởi vì khả năng lúc đó đến từ Thượng Ðế, từtrí huệ của chúng ta, từ bản tánh chân chánh của chúng ta. Một khi chúng ta lòng kỳ vọng, ngạo mạn, và tính toán chúng ta sẽ làm sai."


"Khi quý vị nói chuyện với người ta, ráng đừng nghĩ là mình đang nói, và cầu nguyện với Sư Phụ ở bên trong, rồi quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi quý vị nói bằng trí huệ, trong sự hoa mỹ và đạo đức mà quý vị chưa hề biết đến bao giờ. Ðó là cách để trở thành Minh Sư."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thịẨn Cư

Khiêm Tốn

Hoàn Mỹ

Ẩn Dật

Người Can Đảm

Cao Quý