Người Can Đảm

Sưu tập Người Can Đảm: Mỗi mảnh nữ trang mô tả nét nổi bật vàng 18K, san hô và ngọc bích; sưu tập này gồm một sợi dây chuyền, hai kiểu bông tai, một chiếc nhẫn, một ghim cài cà-vạt, và kẹp cà-vạt.

Nét rung động và thanh lịch tỏa sáng từ mỗi hình trái ớt được cắt từ san hô đỏ lấp lánh, trên đỉnh có một đế hoa ngọc bích và được trang điểm bằng vàng hai bên. Sợi dây chuyền có chín trái ớt và ba miếng ngọc bích hình tam giác ở giữa, biểu tượng cho một bậc tu hành với đại trí huệ, đầy tình thương và lòng dũng cảm, can đảm tiến bước bằng sức gia trì và lực lượng từ chín cõi giới.

Hiểu được những giây phút yếu mềm khó tránh trong đời sống phàm trần của người tu hành, Thanh Hải Vô Thượng Sư dùng trái ớt đỏ để biểu tượng tình thương mãnh liệt và sâu sắc nhất mà Thượng Đế đã dành cho chúng ta, hầu đánh thức sức mạnh năng động nội tại và lòng cương quyết của chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể chấp nhận những thử thách tột cùng với tinh thần và quyết tâm vô song để vinh quang trở về thiên đàng.

Chúng ta có thể được cảm hứng bởi bộ nữ trang Lòng Can Đảm để trở thành những chiến sĩ can đảm thật sự chịu đựng được những điều không thể chịu đựng, đạt được những điều khó đạt được, khắc phục những thử thách phủ định và trở về Nhà huy hoàng của chúng ta."Không dũng khí và sợ hãi đã khiến chúng ta bị mắc bẫy trong vòng luân hồi sinh tử lâu lắm rồi."

"Nếu chúng ta thật sự cầu xin, nếu chúng ta thật sự có lòng can đảm, khát vọng và thành tâm cầu xin, thập phương Phật Bồ Tát sẽ giúp chúng ta."

"Đôi khi chúng ta được sinh ra trong một hoàn cảnh phiền muộn bởi vì Thượng Đế Tối Cao muốn chúng ta học được tinh thần vô úy và bài học dũng cảm."

"Chúng ta phải can đảm và là một người gan dạ. Chúng ta không thể lần nào cũn cúi thấp đầu và sẵn sàng hàng thuận mỗi chướng ngại nhỏ."

"Có chướng ngại là để rèn luyện bản thân chúng ta. Đừng bao giờ sợ hãi. Phải luôn luôn can đảm trực diện với chướng ngạis."

"Quý vị phải có lòng dũng cảm của một linh hồn hùng mạnh để nói lên điều gì là đúng, dù quý vị phải chết hay sống với điều đó. "

"Nghĩ đến lợi ích những người khác sẽ được, chúng ta quên mất sợ hãi của mình. Đây là cách tốt nhất để nuôi dưỡng lòng dũng cảm."

"Nếu giữ giới rõ ràng, chúng ta không sợ hãi khi ở bất cứ nơi nào, tâm chúng ta luôn bình an và dũng cảm. Đây là trạng thái 'tâm vô chướng ngại' thật sự."

"Nếu chúng ta thật sự đủ dũng cảm để xả bỏ mọi thứ - thực phẩm, y phục, chỗ ở và lối sống hàng ngày, các thánh nhân và bậc vĩ nhân sẽ nhất định chăm sóc chúng ta. Phần lớn có lẽ các Ngài thử nghiệm chúng ta đến giây phút cuối cùng khi chúng ta hoàn toàn không còn hơi thở, trước khi các Ngài ban cho chúng ta lòng dũng cảm."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Ẩn Cư

Khiêm Tốn

Hoàn Mỹ

Ẩn Dật

Người Can Đảm

Cao Quý