2
   

"Paramhansa" là chữ tiếng Phạn.
Đó là một pháp vị, có nghĩa là "Thiên Nga Thượng Đẳng."
Chữ này hàm ý một trạng thái tâm linh cao đẳng.

Bạn là loài chim trong mùa.
Đôi cánh quyết tâm của bạn
đã vượt trên sự xoay chuyển của tinh cầu.

Khi mặt trời lặn ở đường xích đạo
Chân bạn đã đứng trên tuyết

Gió mùa thu thổi bạn đến dòng sông ấm

Bạn là nàng tiên xinh đẹp trên dòng nước xanh thanh bình

Tình thương cao quý và ý nghĩ chung thủy của bạn
sẽ xây một nhịp cầu tình thương huy hoàng trong thiên hà rực rỡ

Bạn là vẻ đẹp vĩnh cửu
Bạn là sự biến đổi của hòa bình trong vũ trụ


 

"Điều vinh quang nhất quý vị sẽ tìm thấy là trong thiền định, trong việc cải thiện bản thân, trong việc tự làm mình trở thành một công dân tốt của thế giới." (Nguyên văn tiếng Anh)

"Chúng ta nên khoan dung như Đấng Tạo Hóa. Tạo Hóa có thể bao dung vạn vật vũ trụ, sao chúng ta không thể khoan dung những tư tưởng của thân nhân bạn bè chúng ta và những người mà chúng ta quen biết? Chúng ta cũng có thể bao dung vạn vật vũ trụ, mới có thể trở thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mới có thể trở thành cảnh giới cao nhất, đẳng cấp cao nhất." (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

"Niềm sung sướng thật sự là chúng ta tìm được nơi hạnh phúc của chính mình, chúng ta tìm được mình là ai, biết được mình vĩ đại bao nhiêu, có được năng lực gì, có được cảnh giới bất sinh bất tử, lúc đó chúng ta mới thật sự sung sướng, sau đó bạn bè thân thuộc của chúng ta cũng sẽ sung sướng theo."

"Khi chúng ta thành tâm, ngã chấp sẽ giảm bớt, bức tường vô minh sẽ vỡ ra, chúng ta sẽ thấy rất nhiều cảnh giới khác nhau." (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

"Luôn hồi quang phản chiếu phản tỉnh thì chúng ta sẽ biết tại sao mình không tiến bộ và trình độ tâm linh của mình còn thấp kém. (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

"Muốn tu hành và khao khát được giải thoát vĩnh viễn mỗi ngày còn quan trọng hơn đạt được thể nghiệm tâm linh."

"Hãy xem cách đối xử của quý vị với mọi người thì sẽ biết được cảnh giới của mình ở đâu. Xem thử mỗi ngày quý vị than phiền bao nhiêu thì sẽ biết được đẳng cấp của mình. Xem thử quý vị có cố gắng tọa thiền thì sẽ biết là có tiến bộ hay không.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)

Thiên Nga Thượng Đẳng (2)

Thiên Nga Thượng Đẳng (3)

Thiên Nga Thượng Đẳng (4)