May Mắn

Thả hồn vào những vì tinh tú kỳ diệu, lạc trong không gian và thời gian
Quả là một phép màu khi cuối cùng linh hồn được hội ngộ Thượng Đế!
Vô lượng quang xuyên qua u tối,
đắm mình trong tình thương tối thượng vinh quang
Thật may mắn biết bao!"Chúng ta phải luôn cởi mở và biết chấp nhận, rồi chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật kỳ diệu, hoàn toàn hài hòa và tươi đẹp. Mỗi ngày, suốt 24 giờ đều tràn đầy ân điển.” (Nguyên văn tiếng Anh)

" Nếu chúng ta biết sử dụng Lực Lượng Vũ Trụ của mình ở đâu, thì chúng ta sẽ trở thành minh sư của chính mình, làm chủ vận mệnh của chính mình, và chúng ta có thể dẫn dắt nhiều chúng sinh khác làm chủ vận mệnh của chính họ.” (Nguyên văn tiếng Anh)

"Số mệnh nằm trong tay chúng ta. Quý vị có thể trở thành bất cứ gì quý vị muốn bằng sự quyết tâm.” (Nguyên văn tiếng Anh)

"Tọa thiền không có nghĩa là quý vị ngồi đó thật lâu. Quý vị phải đặt hết tâm trí vào pháp môn, vào sự thiền định mỗi ngày, và ngày càng nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt và quý vị sẽ thấy mọi thứ đều tốt đẹp.” (Nguyên văn tiếng Anh)

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư


Mùa Xuân Vĩnh Hằng
Trẻ Mãi
Bất Tận
May Mắn
Giải Thoát 1 (vuông)
Giải Thoát 2 (tam giác)
Giải Thoát 3 (hình bầu dục)
Giải Thoát (mặt dây chuyền)
Độc Nhất Vô Nhị
Tình Thương
Phép Lạ