Vạn Vật Tương Liên

Một tin vui từ giải ngân hà, bộ sưu tập này báo tin một biến chuyển thuận hòa vào một kỷ nguyên mới trong vũ trụ.

 "Những gì chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến mọi người trên thế giới này và thế giới kế tiếp. Mọi tôn giáo đều nói rằng vạn vật, tất cả chúng sanh đồng một thể về bản chất. Cũng giống như thân thể chúng ta có nhiều bổn phận. Nếu bàn tay bị đau, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Chỉ vì toàn thể vũ trụ quá to lớn, chúng ta là những chúng sanh trong vũ trụ to lớn này không thể hiểu được, không thấy nổi toàn bộ vũ trụ, nên không thể tin rằng hành động của mình có quan hệ tới những chúng sanh khác. Nếu mở được Thiên nhãn, Huệ nhãn, chúng ta sẽ thấy điều này, rằng quả thật mình có câu thông với tất cả chúng sanh, lúc đó chúng ta sẽ vô cùng thận trọng trong hành động của mình."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại trường đại học Columbia, Nữu Ước, Hoa Kỳ,
Ngày 3 tháng 11 năm 1989
(Nguyên văn Anh ngữ)Những Giọt Nước Biển
Hải Ðăng (Vàng)
Hải Ðăng (Bạch kim)
Giấc Mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ Ðẹp Cổ Kính