Minh Châu Bên Trong

Những vòng cung chạm trổ trên mặt vàng biến thành những chiếc cánh thanh lịch mang một viên ngọc trai Mâu Ni như bay vút lên cao và tự tại trên nền trời. Công trình nghệ thuật cổ điển này sẽ là một vật gia truyền quý giá.



"Minh Châu Bên Trong biểu tượng bản tánh hoàn mỹ bên trong chúng ta, còn được gọi là Thượng Ðế Tánh hay Phật Tánh. Khi chúng ta mang bộ nữ trang này vào, thỉnh thoảng nên nghĩ đến tên gọi của nó. Việc làm này đánh thức lòng khao khát của chúng ta về ngôi Nhà lãng quên trên Thiên Quốc. Sau đó linh hồn của chúng ta sẽ bắt đầu sống dậy. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được một người, một người bạn hay một vị thánh dẫn dắt chúng ta con đường trở về Nhà. Ðây là lý do mà mỗi bộ nữ trang đều có một cái tên."

Thanh Hải Vô Thượng Sư



Những Giọt Nước Biển
Hải Ðăng (Vàng)
Hải Ðăng (Bạch kim)
Giấc Mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ Ðẹp Cổ Kính