Vẻ Ðẹp Cổ Kính

Ðường nét thanh thoát, đầy đặn, lại hàm chứa một sự huy hoàng của thời đại Hoàng Kim, vượt thời gian và không gian, kết hợp quá khứ và vị lai vào một vẻ đẹp vĩnh cửu."Quý vị nên đại diện cho sự huy hoàng và phẩm vị của thiên đàng. Giống như vua chúa thời xưa, mọi người rất trang nhã, rất cao thượng, và rất xinh đẹp. Một khi chúng ta được lên đến thiên đàng, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ đều huy hoàng và phong phú. Sự hạnh phúc tại đó là vĩnh cữu. Chúng ta nên bắt đầu từ bên trong, hoặc có thể là từ bên ngoài. Bao lâu mà chúng ta có sự hài hòa bên trong, người ta có thể cảm nhận được. Họ có thể nhận thức được qua trí huệ của họ. Khám phá trí huệ toàn diện của mình và tuân theo thiên ý là phương cách hoàn hảo nhất để hoàn thành bổn phận của chúng ta. Tiếp nhận sứ mạng Thượng Ðế giao phó cho chúng ta trong thế giới này, trong lúc ấy chúng ta cũng biết được con đường trở về Thiên Quốc."

Trích từ "Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư" Số 31Những Giọt Nước Biển
Hải Ðăng (Vàng)
Hải Ðăng (Bạch kim)
Giấc Mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ Ðẹp Cổ Kính