Hải Ðăng (Vàng)

Ở Ðông phương, lam ngọc là loại "đá chỉ dẫn" bảo vệ người ta chống lại ma quỷ. Ở Tây phương, lam ngọc là loại "đá trí huệ" tượng trưng cho sự bác ái, chân thực, cao quý, và hoàn mỹ. Những viên đá chỉ dẫn này được thiết kế như một đóm lửa lấp lánh dẫn đường cho những người lạc lối ra khỏi bóng tối để tiến về căn Nhà đầm ấm của họ."Sớm muộn gì chúng ta sẽ làm những người cầm đuốc trong cả hai lãnh vực tâm linh và thành công về vật chất. Chúng ta sẽ phải là những người dẫn đầu của thế giới, không phải bằng hoạt động chính trị, không phải bằng những phản ứng cách mạng, nhưng bằng những tấm gương sáng của sự hy sinh và tình thương. Ðó là phương cách để chúng ta cứu rỗi thế giới. Ðó là cách để chúng ta tiếp dẫn thế giới vào kỷ nguyên mới, vào tinh thần phụng sự và thương yêu lẫn nhau."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 10 tháng 4 năm1992 (Nguyên văn Anh ngữ)
Tựa đề: Tiếp Dẫn Thế Giới Vào Kỷ Nguyên Mới


"Nếu chúng ta biết được cội rễ của mọi vấn đề bằng cách chiếu rọi ngọn đuốc khai ngộ lên trên tất cả mọi góc cạnh của cuộc đời, thì chúng ta giải quyết được các vấn đề một cách hoàn hảo hơn; không phải một cách khẳng định, mà là một cách đúng đắn -- cho dù khẳng định hay phủ định. Nếu chúng ta chỉ có khẳng định, chúng ta bỏ sót một phần khác của đời sống mà cũng rất quan trọng. Cho nên, một người khai ngộ biết cách dùng khẳng định và phủ định, không từ bỏ bất kỳ cái gì, nhưng làm cho mọi thứ hoàn toàn hữu dụng cho đời sống hiện tại và cả đời sau nữa."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại trường Ðại Học Montreal,Gia Nã Ðại
Ngày 17 tháng 4 năm1993 (Nguyên văn Anh ngữ)


"Ngoài phố có một ngọn đèn. Như vậy nhiều người có thể sử dụng nó. Hàng ngàn người bộ hành có thể nhìn thấy nó. Nếu được nhiều người sử dụng, ngọn đèn đó hữu dụng hơn. Phải không? Ðó chỉ là một ngọn đèn duy nhất, nhưng hàng ngàn người có thể nhìn thấy đường phố. Ðiều này có nghĩa là ngọn đèn rất hữu dụng. Cho nên mặc dù trong thế giới này nhiều người không tu hành, bao lâu mà chúng ta vẫn tu hành điều này cũng không sao. Nếu không ai tu hành, thế giới sẽ trở nên tệ hơn. Nếu miền thôn quê không có một ngọn đèn nào, ban đêm trời sẽ rất tối đen. Nếu có một hay hai ngọn đèn, nó vẫn tốt hơn là không có gì cả. Trên đường xa lộ rất tối đen. Nếu có vài ngọn đèn, chúng ta có thể nhìn thấy được xa hơn nữa. Xin quý vị hãy cố gắng tu hành nhiều hơn để mang lợi ích cho bản thân và những người khác. Ðây là điều tôi thích nhất."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Nhật Bổn
Ngày 12 tháng 3 năm 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Những Giọt Nước Biển
Hải Ðăng (Vàng)
Hải Ðăng (Bạch kim)
Giấc Mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ Ðẹp Cổ Kính