Giấc Mơ Trang Tử

Câu chuyện giấc mơ bướm của Trang Tử đánh thức nội tâm chúng ta về quan niệm mọi vật đều đồng nhất thể. Bướm được làm bằng đá quý đủ màu, phản chiếu sự biến thái của chúng ta từ một tù nhân thấp kém của tam giới cho tới tâm linh sáng chói và huy hoàng."Sau khi khai ngộ, sau khi nhận biết được Thượng Ðế một cách tường tận, chúng ta sẽ thấy luôn luôn có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa muôn loài, kể cả động vật và thực vật. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhận thức được rằng ta ở khắp mọi nơi. Ta hiện hữu trong từng chúng sinh, trong từng phân tử của vũ trụ. Do vậy mà chúng ta có thể thương yêu người láng giềng như thể thương yêu chính mình bởi vì chúng ta biết rõ rằng họ là chúng ta. Nếu không, không một lời lẽ hay thuyết phục nào có thể mang đến một tình thương vô điều kiện và lòng tử tế một cách tự động như vậy. "

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại Budapest, Hung Gia Lợi
Ngày 24 tháng 5 năm 1999 (Nguyên văn Anh ngữ)Những Giọt Nước Biển
Hải Ðăng (Vàng)
Hải Ðăng (Bạch kim)
Giấc Mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ Ðẹp Cổ Kính