Chim Ðịa Ðàng

Tài hoa và tuyệt mỹ vốn là phẩm chất của loài người. Sự bình an và tự tại là những nguyên tố mà mọi linh hồn đều mong muốn. Xoải cánh thiên thần, Chim Ðịa Ðàng bao cao trong niềm vui ca ngợi Thượng Ðế giáng lâm."Thiên Quốc không phải là một nơi có vàng bạc, châu báu ngọc ngà sáng chói. Nó là một sự thanh khiết, thương yêu, từ ái, và bình an, đó là Thiên Quốc. Nếu chúng ta mang Thiên Quốc này trong tâm, thì bất cứ ở đâu chúng ta sẽ luôn cảm thấy mình đang ở thiên đàng."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hsihu, Formosa
Ngày 5 tháng 6 năm 1995 (Nguyên văn Anh ngữ)
Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 96, Giáo lý chọn lọc


"Mỗi khi chúng ta trải rộng lòng yêu thương, nhân từ, khoan dung, và thông cảm đến với mọi người, đó là lúc chúng ta kiến tạo thiên đàng."

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 41, Lời pháp cam lồNhững Giọt Nước Biển
Hải Ðăng (Vàng)
Hải Ðăng (Bạch kim)
Giấc Mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ Ðẹp Cổ Kính