回首頁HomePage

 
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 1

Hoa sen thuần khiết (Nhẫn)

Hoa sen thuần khiết (Bông tai)

Ðồng Nhất Thể (Dây chuyền)

Biển tình thương

Giải Thoát

Ngọc Như Ý Mâu Ni
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 2

Mặt Trời
Ðại Ðịa Sông Núi
Liên Hoa
Bầu Trời
 
Ðạo
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 3
Tái Sinh
Khai Phóng Linh Hồn
Khẳng Ðịnh Thắng
Ðáo bỉ ngạn
(Huyền bảo ngọc)
Ðáo bỉ ngạn
(Bảo ngọc)
Mắt trí huệ
Phật vị lai
Câu thông với tiềm lực

Nhìn Bằng Linh Hồn
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 4
Con Cái Thượng Ðế
Người Ngoại Tinh
Tiểu Thiên Thần
Tiểu Di Lạc
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ thân (Mặt trời)
Mẫu thân (Mặt trăng)
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 5
 
Bộ Chén Thiên Long Hoàng Phẩm
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 6
Hoa Sen Ngàn Cánh
Bộ sưu tập S. M.
Ðợt thiết kế "Hai Tâm Hồn"
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 7
Tình Thương Chân Thật (1) Kim Cương
Tình Thương Chân Thật (2) Bảo Ngọc

Tình Thương Chân Thật (3) Cẩn Ðá
Tình Thương Chân Thật (4) Ngọc Lam
Ðồng hồ dành cho nam và nữ
Vòng đeo chân nam và nữ
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 8
Hoàng Gia Chân Chính

 

Những Giọt Nước Biển
Hải Ðăng - Vàng
Hải Ðăng - Bạch Kim
Giấc mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ đẹp cổ kính
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 10
Thái Dương của Cuộc Đời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Đế Vương Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Đàng
Tạo Hóa Muôn Màu
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 11
Ẩn Cư
Khiêm Tốn
Hoàn Mỹ
Ẩn Dật
Lòng Can Đảm
Cao Quý

 

Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 12
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)
Thiên Nga Thượng Đẳng (1)
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 13

Trẻ Mãi
Bất Tận
May Mắn
Giải Thoát 1 (vuông)
Giải Thoát 2 (tam giác)

Giải Thoát 3 (hình bầu dục)
Giải Thoát (mặt dây chuyền)
Độc Nhất Vô Nhị
Tình Thương
Phép Lạ

 

Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 14
Tinh Cầu Mát 1

Tinh Cầu Mát 2
Tinh Cầu Mát 3
Tinh Cầu Mát 4
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 15
Vĩnh Sinh 1

Vĩnh Sinh 2
Vĩnh Sinh 3
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 16

Trung Đạo