Vĩnh Sinh

Tình thương và trí huệ giao hòa
Cây đời vĩnh sinh,
Vượt qua ảo ảnh thời gian và không gian
Suối nguồn thanh xuân vĩnh cửu.
Hữu hạn ẩn tàng vô hạn
Kim cương bất hoại vĩnh hằng,
Khi tình thương là sự sống
Khi sự sống là tình thương,
Bí ẩn ngàn xưa hiển lộ
Trong kho báu rạng ngời của đời sống vĩnh sinh.

 

Vĩnh Sinh 1
Vĩnh Sinh 2
Vĩnh Sinh 3