Hoàng Gia Chân Chính


Từ thuở xưa, các gia đình hoàng tộc của mọi triều đại và mọi vương quốc lúc nào cũng làm cả thế giới kinh ngạc về sự sưu tầm phong phú các loại đá quý của họ. Ðể trình bày nét lộng lẫy huy hoàng thật sự của Thiên Quốc, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thiết kế bộ trang sức thiên đàng đợt tám, mô tả nét nổi bật của một bộ nữ trang duy nhất --- Hoàng Gia Chân Chính.

Được cẩn thật nhiều kim cương và hồng ngọc, ánh sáng rực rỡ của bộ nữ trang Hoàng Gia Chân Chính khiến bao cặp mắt đầy ngưỡng mộ, chiếu lấp lánh trên trái tim của những người yêu chuộng vẻ đẹp và trên đường đi tìm Chân Lý..

"Thiên Quốc có nghĩa là lực lượng tối thượng bên trong chúng ta. Và chúng ta có sự câu thông với lực lượng này, đó là nguyên do của câu nói "Thượng Ðế sáng tạo loài người theo hình ảnh của Ngài. Hình ảnh này không có nghĩa là hình bóng của chúng ta, thân thể chúng ta, hay lối sống của chúng ta. Ðó là hình ảnh của lực lượng vũ trụ vô hình mà chúng ta được tạo thành."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hawaii, Hoa Kỳ
Ngày 28 tháng 3 năm 1993 (Nguyên văn Anh ngữ)