Những Giọt Nước Biển

Mỗi giọt nước là một phần của biển và mỗi giọt nước có cùng những phẩm chất của đại dương. Khi chúng ta trở về Nguồn Cội vũ trụ trong biển tình thương và trí huệ vô biên, cũng giống như giọt nước, chúng ta sẽ có cùng phẩm chất với Nguồn Cội chúng ta.
"Tất cả chúng ta là đồng một thể. Chúng ta đều bình đẳng. Mỗi người chúng ta giống như một giọt nước trong đại dương. Cho dù mỗi giọt nước đều cá biệt và đặc sắc trong cách riêng của nó, nó vẫn là đại dương. Nếu chúng ta muốn biết hơn là chỉ nghe vào những lời người khác nói rằng tất cả chúng ta đồng nhất thể, điều này cũng không quá khó. Chỉ là chúng ta phải đến đó từ phương diện khác. Nếu chúng ta hướng vào trong để lắng nghe Tự Tánh của mình, chúng ta sẽ lập tức thấy được Thượng Ðế Tánh của mình."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị khai thị bằng tiếng Trung Hoa
tại Sân vận động thị xã Ðào Viên, Formosa, Ngày 5 tháng 5 năm 2002Những Giọt Nước Biển
Hải Ðăng (Vàng)
Hải Ðăng (Bạch kim)
Giấc Mơ Trang Tử
Trí Huệ Solomon
Chim Ðịa Ðàng
Chìa Khóa Của Thánh Peter
Thánh Ái Rực Rỡ Vô Thượng
Vương Miện Thánh Ái
Tấm Lòng Vàng
Vạn Vật Tương Liên
Minh Châu Bên Trong
Vẻ Ðẹp Cổ Kính