Trẻ Mãi
Thiên Đàng và Địa Cầu
hiện hữu trong hòa hợp
và tôn vinh nhau,
tạo nên huyền thoại muôn đời,
bao bọc tâm hồn và linh hồn nhân loại,
Thiên Đàng và Địa Cầu
lắng nghe mặt trời, mặt trăng
và các vì tinh tú, cùng hòa ca
những bí mật muôn đời...

Mẹ Địa Cầu vĩ đại,
căng tràn sức sống,
tràn đầy năng lượng,
nuôi dưỡng muôn loài
bằng công đức vĩ đại,
bằng lòng từ bi bao la,
yên ả và trọn vẹn của Người."Càng tọa thiền, càng câu thông với bên trong, càng quán Ánh Sáng và Âm Thanh, thì chúng ta càng lạc quan, càng có nhiều năng lượng để có thể phục vụ tha nhân.” (Nguyên văn tiếng Trung)

"Khi thân, khẩu, ý của chúng ta trong sạch, thân thể chúng ta sẽ thanh tịnh, tinh thần sẽ vui vẻ. Bất kể người khác làm gì cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta, chúng ta chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng ta sẽ đạt được Nhẫn Nhục Ba La Mật.” (Nguyên văn tiếng Trung)

"Niềm phúc lạc thật sự nghĩa là tìm được hạnh phúc của chính mình. Khi chúng ta tìm được mình là ai, biết được mình vĩ đại ra sao, có được lực lượng gì, và biết được rằng có những cảnh giới bất sinh bất tử, lúc đó chúng ta mới thật sự hạnh phúc và thân nhân, bạn bè của chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc."

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư


Mùa Xuân Vĩnh Hằng
Trẻ Mãi
Bất Tận
May Mắn
Giải Thoát 1 (vuông)
Giải Thoát 2 (tam giác)
Giải Thoát 3 (hình bầu dục)
Giải Thoát (mặt dây chuyền)
Độc Nhất Vô Nhị
Tình Thương
Phép Lạ